20111217

Kürk Mantolu Madonna'nın Karanlık Tarafı - 1

"...Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız: "Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor?" Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız; onların da birer kafaları, bunun içinde, isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimağları bulunduğunu, bunun neticesi olarak da kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz.

"...Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar. Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolaydır."

Not: Nedendir bilmiyorum ancak yazıyı 'düzenleme' seçenekleri gittiğinden ötürü yazıyı estetik bir şekle sokamadım. Yazının böyle biçimsiz durması da hiç hoşuma gitmez hani.